پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت
 کارشناسان واحد(اقایان محمدی و شکیبا و گنجی)
واحد مبارزه با بیماری ها
 
معرفی :
1-چشم انداز ( گروه مبارزه با بیماریها مرکز بهداشت شهرستان آشتیان با توجه به اهمیت نقش کنترل بیماریها در سلامت انسان به عنوان محور توسعه پایدار ، بر آن است با برقراری نظام مراقبت بیماریها ( سورویلانس ) بر اساس نظام کشوری به همراه با نوآوری ها و ابتکارات منطقه ای بتواند واحدی نمونه جهت پیشگیری ، کنترل و مبارزه با بیماری های واگیر و غیر واگیر باشد .
 
2-خدمات :
Ø     مراقبت از بیماریهای واگیردار
Ø     مراقبت از بیماریهای غیر واگیر
Ø     فهرست بیماریهای مشمول گزارش دهی اجباری
Ø     نمونه فرم گزارش کتبی بیماریهای شمول گزارش دهی
 
Ø     مراقبت از بیماریهای واگیر :
واکسیناسیون اجباری بر علیه بیماریهای فلج اطفال ، سرخک ، سرخجه ، اوریون ، سل ، هپاتیت ب ، دیفتری ، کزاز و سیاه سرفه
واکسیناسیون اجباری واکسن های مننژیت و توام برای مشمولین قبل از اعزام به خدمت و واکسن هپاتیت ب برای گروههای در معرض خطر
طرح ریشه کنی بیماری فلج اطفال
طرح حذف بیماریهای سرخک و کزاز نوزادی
برنامه مراقبت سرخجه مادر زادی
برنامه مراقبت بیماری آنفلوآنزای انسانی و آنفلوآنزای مرغی
برنامه مراقبت بیماری وبای التور
برنامه برخورد با طغیان های بیماریهای ناشی از آب و مواد غذایی
برنامه مراقبت بیماری سالک
برنامه مراقبت بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو
برنامه مراقبت بیماری هاری
برنامه مراقبت بیماری تب مالت
برنامه مراقبت بیماری سیاه زخم
برنامه مراقبت بیماری سل
برنامه مراقبت بیماری مالاریا
 
 
Ø     مراقبت از بیماریهای غیر واگیر :
ثبت اجباری سرطان
برنامه غربالگری نوزادان جهت کم کاری مادرزادی تیروئید
هر سه سال یک مرتبه و 30 برنامه مراقبت بیماری دیابت تیپ 2 با غربالگری افراد بالای
مراقبت بیماران بصورت مداوم
برنامه مراقبت افزایش فشار خون
برنامه مراقبت بیماری تالاسمی ماژور با آزمایش خون در داوطلبین ازدواج
ثبت سوانح و حوادث بیمارستانی
 
Ø    فهرست بیماریهای مشمول گزارش دهی اجباری :
گزارش غیر فوری :
1- سل 2- جذام 3- سیاه سرفه 4- کزاز بالغین 5- تیفوئید 6- انواع هپاتیت ویروسی 7- ایدز 8- بیماریهای آمیزشی 9- عوارض متعاقب ایمن سازی ( غیر از موارد فوری) 10- سالک و کالاآزار 11- بروسلوز 12- سیاه زخم جلدی
 13- تب راجعه 14- شیگلوز 15- لپتوسیپروز 16- فاسیولازیس 17- شیستوزومیازیس
گزارش فوری ( تلفنی ) :
1-فلج شل حاد 2-سرخک 3- سندرم سرخجه مادرزادی 4- دیفتری 5- مننژیت 6- وبا 7- طاعون 8- عوارض متعاقب ایمن سازی ( موارد مرگ ، بستری در بیمارستان ، آبسه ، لنفادنیت و هر گونه عارضه ای که منجر به تشویش عمومی شود ) 9- تیفوس 10- مالاریا 11- بوتولیسم 12- سیاه زخم تنفسی 13- کزاز نوزادان 14- تب زرد
 15- هر نوع حیوان گزیدگی 16- تب های خونریزی دهنده ویروسی 17- هرگونه افزایش بروز در سایر بیماریهای عفونی
 
Ø     نمونه فرم گزارش کتبی بیماریهای مشمول گزارش :
فرم گزارش کتبی بیماری های مشمول گزارش
آدرس بیمار
تلفن بیمار
تاریخ تشخیص بیماری
تشخیص احتمالی
جنس
سن
نام خانوادگی
نام
ردیف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بیمارستان ................. آزمایشگاه ................ سایر .............. نام و نام خانوادگی .................................             مطب .................... درمانگاه .............
تاریخ ........................ تلفن : ...................................
آدرس : ...............................................................
 
 
 
 
3-اعضاء : 
Ø     رضا محمدی واجارگاهی : کارشناس مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها (مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی )
آدرس پست الکترونیکی : rezamohammadiv @ yahoo . com
                                Yahoo.com@ 47 mostafashakiba
Ø     مصطفی شکیبا : کاردان بیماریها
 
آقای گنجی(کاردان بیماریها  و مسئول زنجیره سرما)
4-تماس با ما  :
           تلفن گزارش دهی بیماریهای آشتیان : 08637222730– شماره نمابر 08637223637           آدرس الکترونیکی : ashtian_markazebehdasht @ yahoo.com
           آدرس مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری آشتیان :
            آشتیان - خیابان میرزاحسن آشتیانی – درمانگاه شماره2 ( حضرت زینب)-   تلفن :08637224505           آدرس مرکز  هاری شهرستان :
           آشتیان – خیابان شهدا – مرکز شهید کاشفی – تلفن : 08637224740           آدرس مرکز مشاوره قبل از ازدواج و مرکز مشاوره و آزمایشگاه سل شهرستان :
           آشتیان – خیابان شهدا – مرکز شهید کاشفی – تلفن 08637224740 
بیماریهای غیر واگیر :
Ø     بیماری غدد و متابولیسم
·        هیپوتیروئیدی
·        دیابت
·        سایر بیماریها
 
Ø      بیماریهای ژنتیک
·        تالاسمی
·        هموفیلی
·        مشاوره ژنتیک
 
Ø     بیماریهای سرطانی
Ø     نظام مراقبت عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر
Ø     سوانح و حوادث
Ø     سایر بیماریها
 
 
 
بیماریهای واگیر :
Ø     آنفلوآنزای A
 
Ø     بیماریها قابل پیشگیری با واکسن :
·        آنفلوآنزا
·        ایمنسازی
·        فلج اطفال
·        سرخک و سرخجه
 
Ø     بیماریهای مشترک انسان و دام :
·        هاری
·        تب مالت
·        سالک
·        تب خونریزی دهنده کریمه کانگو
·        آنفوآنزای مرغی
 
 
 
Ø     بیماریهای منتقله از آب و مواد غذایی :
·        وبا
·        سایر بیماریها
 
Ø     بیماریهای منتقله از ناقلین
 
Ø     ایدز و بیماریهای آمیزشی :
·        ایدز
·        هپاتیت B , C
 
Ø     سل و جذام :
·        سل
 
Ø     سایر بیماریها
·        عفونت بیمارستانی
         
 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved