پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


معرفی بخشهای بیمارستانی
2تخت ایزوله و 4 تخت C.C.U که دارای 4 مانیتورینگ قلبی می باشد.
11تخت بستری عادی و دارای یک دستگاه الکتروشوک می باشد.
بخش اطفال دارای 3 تخت
بخش نوزادان دارای 3انکوباتور
بخش جراحی دارای 6تخت می باشد.
اتاق عمل دارای یک تخت عمل می باشد.
دیالیز دارای 4 دستگاه دیالیز می باشد.
زنان و زایمان 8 تخت می باشد.
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved