پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتخانم وحدتی  -خانم دلفانی
(پی اچ سی) کارشناس بهداشت روان 

شرح وظایف :
·   تهیه وتنظیم برنامه های آموزشی به منظورآشنایی مردم به اصول بهداشت روانی بااستفاده ازوسایل ارتباط جمعی
·   بررسی وتحقیق درموردبیماریهای روانی
·   تهیه وتنظیم استانداردهای لازم جهت بهداشت روان
·   کمک به روانپزشک درزمینه روان سنجی وتهیه شناسنامه روانی افراد
·   تهیه وتنظیم برنامه های مربوط به بهداشت روان جهت نگاهداشت سلامت روانی وپیشگیری ازبروزبیماریهای روانی
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved