پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمراکز بهداشتی درمانی روستایی

 

این مراکز به طور معمول در روستاها مستقر هستند درآنها پزشک عمومی و مجموعه ای از کاردانهای امور مختلف پزشکی، خدمات بهداشتی - درمانی و خدمات پیراپزشکی را ارائه می کنند. این مراکز در روستاها اولین محل ارجاع بیماران از خانه های بهداشت هستند و همچنین نظارت بر کار بهورزان مستقر در خانه های بهداشت و انجام خدمات سیاری در روستاهای زیر پوشش رانیز برعهده دارند.

مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان آشتیان شامل:
درمانگاه امام محمد باقر (ع) کمیجان
درمانگاه محمود زینبی سیاوشان
درمانگاه قدس گرکان

 

خدماتی که در مراکز بهداشتی درمانی روستایی ارائه می گردد :

·    ارائه خدمات پزشک خانواده شامل ویزیت بیماران ،خدمات مامایی ، خدمات دارویی(270قلم دارو)،خدمات آزمایشگاهی،خدمات تزریقات و پانسمان ، خدمات پزشکی(نوار قلب ، بخیه و  ...)

·          جمع آوری ،کنترل و دسته بندی اطلاعات و آمارها

·          مشارکت در فعالیتهای آموزشی و آموزش چهره به چهره

·          اعزام تیم های سیار به روستاهای دور دست با جمعیت کم

·          گذاردن IUD و انجام پاپ اسمیر

·          ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان

·          بیماریابی جمعیت تحت پوشش

·          انجام بررسی های اپیدمیولوژیکی برای شناخت مسایل بهداشتی و بیماریهای بومی و شایع منطقه

·    انجام برنامه های بهداشت محیط و کمک به عوامل خانه های بهداشت  و هدایت آنان در اجرای این برنامه ها از طریق بازدید های پیگیر و منظم

·    نظارت بر اجرای قوانین و مقررات ناظر بر بهداشت اماکن عمومی ، بهداشت مواد غذایی و بهداشت کارگاهها در منطقه تحت پوشش

·          ارتباط با شوراهای بهداشت روستاها و تشکیل هیئت امنا برای رفع مشکلات بهداشتی روستاها

·    بازدید از خانه های بهداشت، ویزیت بیماران ارجاعی در خانه بهداشت و نظارت بر فعالیتهای بهداشتی خانه های بهداشت

در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved