پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتآموزش بهورزی و بازآموزی تیم سلامت
 
مرکز آموزش بهورزی آشتیان
 
پرسنل :
-       مدیر آموزشگاه – فهیمه مجیری
-       مربی آموزشگاه – مریم براتی ( مربی بهداشت خانواده )
 
ماموریت :
مرکز آموزش بهورزی وظیفه تربیت نیروی بهورزی – آموزش – نوآوری و بازآموزی پرسنل محیطی اعم از بهورزان و سایر اعضای تیم سلامت ( پزشک کاردان – ماما ) را با استفاده از آخرین دستورالعمل های موجود برعهده دارد . این فعالیتها به اضافه نظارت بر خدمات رده های محیطی جهت تغییر نگرش و عملکرد و دانش پرسنل و در نهایت تغییر رفتار آن ها بمنظور تامین ، حفظ و ارتقای سلامت سطح جامعه انجام می گیرد .
در حال حاضر مرکز آموزش بهورزی آشتیان فاقد دانش آموز بهورزی بمنظور تربیت بهورز می باشد و وظیفه بازآموزی بهورزان شاغل و برنامه ریزی آموزش تیم سلامت را بر عهده دارد .
 
بازآموزی :
در ابتدای سال با انجام نظر سنجی از کارشناسان واحدهای ستادی و انجام نیارسنجی آموزشی از بهورزان اولویت های آموزشی مشخص گردیده و بر طبق برنامه زمان بندی بازآموزی های یکروزه ماهیانه در نهم هر ماه و کارگاههای آموزشی در صورت نیاز تدوین می شود . اولویت های آموزشی جهت اخذ مجوز به واحد ضمن خدمت اعلام می گردد تا در صورت اخذ مجوز بعد از برگزاری دوره آموزشی گواهینامه کد دار جهت فراگیران صادر شود . در پایان سال کارنامه نمرات بازآموزی ها بصورت سالیانه برای بهورزان شاغل صادر می گردد و جهت اطلاع سرپرست مراکز بهداشتی درمانی برای آنان ارسال می گردد و بهورزان دارای نمرات بالای 17 از بازآموزیها در مراسم روز بهورز هر سال تقدیر بعمل می آید .
 آموزش تیم سلامت :بر اساس اولویت های اعلام شده از طرف کارشناسان ستادی برنامه زمان بندی آموزشی جهت کارکنان تیم سلامت اعم از پزشک و ماما و کاردان تدوین و در طول سال اجرا می گردد . مراکز مجری طرح بهبر دارای چک لیست پایش هستند که بصورت سه ماهه تکمیل و تحویل ستاد بهبر می گردد .
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved