پنجشنبه 27 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت
 
تغذیه :(آقای آقانوری)
 
 
1-       آموزش تغذیه
2-        اطلاعات خانه های بهداشت
3-        اطلاعات مراکز بهداشتی درمانی
4-       اطلاعات مراجعین مشاوره تغذیه
5-        کمیته ها و صورتجلسات
6-        نامه ها
7-        برنامه های حمایتی مشارکتی
8-       بازدیدها
9-        مدارس
10-        نشریات و اطلاعیه ها و فرم ها
11-        تازه های تغذیه
12-        تغذیه گروههای مختلف سنی و جنسی
13-       تغذیه در بیماریها
14-     نمودارها
آهن یاری دختران دبیرستانی ودختران ر اهنمایی در داخل شهر وروستا به تعداد جمعا 4800 نفر به مدت 16 هفته هر هفته یک عدد قرص ونظارت بر نحوئ استفاده طی 18 بازدید انجام شده * اجرای طرح مصرف روغن نباتی مایع به جای جامد در سطح شهرستان و برگزاری جلسات آموزشی برای مدارس ابتدایی وراهنمایی –رابطین –بهورزان –کاردانان- کارشناسان –پزشکان پرسنل درمانی بیمارستان وروسای ادارات وفرمانداری محترم و توزیع پوستر وپمفلت * اجرای طرح برنامه حمایتی ومشارکتی جهت کودکان دارای سوئ تغذیه ودچار فقر مالی در سطح شهرستان به مبلغ یکصد هزار ریال مواد غذایی برای هر کودک برای 150 خانواده* کلاسهای تغذیه برای رابطین جهاد وکمیته امدادومدارس وصنوف به تعداد 35جلسه برای 1200 نفر در سطح شهروروستا به تعداد * برگزاری کلاس رژیم درمانی و مشاوره تغذیه برای بیماران دیابتی در داخل شهر وروستا برای 300 نفردر 6 جلسه *   مشاوره تغذیه ورزیم درمانی برای بیماران نیازمند *    اجرای طرح پایش ید ادرار کودکان دبستانی در سطح شهرستان* شناسایی کودکان دچار تغذیه وقرار دادن آنها در طرح حمایتی ومشارکتی* برگزاری کمیته فرعی تغذیه شهر سالم روستای سالم هر 6ماه یکبار وپیگری بندهای مربوطه


شنبه و چهارشنبه بیمارستان امام سجاد(ع)

یکشنبه کلنیک دیابت

پنجشنبه درمانگاه شماره 2 حضرت زینب

سه شنبه ها  مرکز بهداشت (ستاد)
 
در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved